Poradenství v oblasti dotací

Pomůžeme Vašemu podnikání růst

Informace z první ruky

Bezplatné konzultace

01.

Vyhledáme vhodný program

02.

Zpracujeme celou žádost

03.

Zajistíme monitoring

Dotační poradenství

Zajišťujeme dotační poradenství pro zemědělce, zpracovatele zemědělských produktů, vlastníky lesů a další zájemce o možnosti dotačního financování. Pomůžeme se sepsáním žádosti a provedeme všemi fázemi projektu.

Dbáme na to, aby dotace měla smysl pro všechny aktéry regionálního rozvoje.

S námi se v dotacích neztratíte

Uskutečňovat podnikatelské vize a držet krok v neustále se měnícím prostředí může být nesnadný cíl. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli soustředit zájem naší společnosti na poskytování služeb v oblasti dotačního poradenství. Orientovat se v dotačních podmínkách dnes může být obtížné i časově náročné, a proto je naším cílem provést klienty celým procesem již od vysvětlení podmínek až po zpracování žádosti a následnou implementaci. Při konzultacích navíc dbáme na to, aby byl správně zvolen účel dotace, protože jedině poté mohou být veřejné prostředky použity účelně a ku prospěchu všech aktérů regionálního rozvoje.

Jak na žádost o dotaci

Pomůžeme Vám najít vhodné řešení

Společnost nabízí kompletní projektový management od hledání vhodných dotačních titulů pro projektové záměry po jejich realizaci ve smyslu zpracování projektových žádostí vč. kompletace povinných příloh, následný management a monitoring během průběhu realizace projektu zahrnující zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, případně změn v projektu.

V rámci těchto služeb nabízí také výpomoc s realizací zadávacích řízení na projektové záměry, případně další konzultační služby.

    Čím více informací od Vás obdržíme, tím jednodušší pro nás bude posoudit Vaši situaci a navrhnout vhodný dotační program.

Rádi s vámi projdeme celým dotačním cyklem

+420 736 701 246 nebo nám napište

Proces získání dotace

Krok za krokem

Ze strany klienta je proces zahájen kontaktováním firmy a naplánováním schůzky. Na sjednané schůzce dojde k určení cíle projektu a v jeho návaznosti se vybere vhodný dotační titul. Spolupráce pokračuje přípravou dokumentů a dodáním podkladů. Následuje realizace a vlastní dodání podkladů pro žádost o platbu.

Pro firmu začíná proces zjištěním představ a požadavků klienta.  Podle zjištěných cílů začne firma zpracovávat přehled dotačních možností a zhodnotí potenciální úspěšnost projektu. Po vzájemné shodě s klientem přichází administrativní část práce a začíná samotná příprava projektu. Součástí zpracování úkolu je podání žádosti, komunikace s řídícími orgány a podání žádosti o platbu. Proces uzavírá kontrola, zda projekt plní svůj účel a podává se monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti.

Výběr vhodného dotačního titulu

Příprava projektu vč. příloh

Podání žádosti

Schválení žádosti

Vlastní realizace

Předložení žádosti o platbu

+ následný monitoring
Nebyla nalezena žádná pole.
Kontaktujte nás

+420 736 701 246

Napište nám

moudrik@dotacenafarme.cz